אנה

עפ"י מחזה מאת הלן אדמונדסון,
ובהשראת אנה קרנינה מאת לב טולסטוי 

עיבוד, בימוי ועריכה מוזיקלית מתן אמסלם
בהשתתפות מחזור נ"ה סטודיו למשחק ניסן נתיב בתל-אביב

צילום אורי רובינשטיין
2019